Podnikání, ekonomie, finance > Ostatní (finance)

seřadit podle
 
rozšířený filtr základní filtr
cena:
vlastnost:
Zobrazit po: 10 20 30 
1 2 3 poslední následující

Finanční matematika v praxi

( Oldřich Šoba, Martin Širůček )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha se komplexně a prakticky věnuje všem klíčovým oblastem finanční matematiky, používaným při řízení osobních financí a v podnikové sféře. Nejvýraznější změny nového vydání se týkají investic na dluhopisovém trhu, akciovém trhu a operací na měnovém trhu.
ušetříte 15%
ebux cena 314 Kč
 
 

Makroekonomie

( kolektiv, Václav Jurečka )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Již třetí vydání je aktualizováno s ohledem na vývoj makroekonomické teorie a praxe. Je doplněno o problematiku všeobecné makroekonomické rovnováhy. Určeno především studentům VŠ a MBA.
ušetříte 15%
ebux cena 339 Kč
 
 

Moderní ekonomie

( Hana Lipovská )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha srozumitelně a zajímavě odkrývá svět vědy, která ovlivňuje náš každodenní život. Čtivý výklad doprovází mnoho úkolů a příkladů ze života. Studenti a další zájemci o ekonomii získají nejen základní ekonomické znalosti, ale především se naučí myslet samostatně, kriticky - a ekonomicky.
ušetříte 15%
ebux cena 229 Kč
 
 

Makroekonomická analýza - teorie a praxe

( Marek Rojíček, Vojtěch Spěváček, Jan Vejmělek, Eva Zamrazilová, Václav Žďárek )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Ojedinělá publikace uplatňuje komplexní přístup vycházející z inovovaného systému národních účtů (ESA2010) a na něj navazujících manuálů (platební bilance, vládní finance). Je určena studentům VŠ, pracovníkům ekonomického výzkumu, analytikům a vedoucím pracovníkům ve firmách všech úrovní.
ušetříte 15%
ebux cena 424 Kč
 
 

Pokročilejší metody statistické regulace procesu

( Darja Noskievičová, Eva Jarošová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
První kniha na českém trhu, která se věnuje výhradně statistické regulaci procesu. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s pokročilejšími metodami SPC, a to s důrazem na jejich aplikaci, a poskytnout určitý návod pro výběr vhodného regulačního diagramu.
ušetříte 15%
ebux cena 339 Kč
 
 

Veřejné finance

( kolektiv, Alena Maaytová, Jan Pavel, František Ochrana )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace se zabývá vzájemnými vazbami v oblasti veřejných financí, fungováním jednotlivých prvků, aktuálními problémy a jejich řešením. Dotýká se témat veřejné volby, státního rozpočtu, veřejných zakázek, veřejných příjmů, fiskálního federalismu, sociálního zabezpečení a fiskální politiky.
ušetříte 15%
ebux cena 254 Kč
 
 

Matematika pro studenty ekonomie

( Jiří Moučka, Petr Rádl )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace srozumitelně vysvětluje základní matematické pojmy a metody, jejichž znalost je nezbytná při studiu ekonomických fakult vysokých škol. Nové vydání nabízí více příkladů k procvičení včetně řešení, které se odkrývá postupně po jednotlivých krocích, což přispívá k rychlému zvládnutí prob...
ušetříte 15%
ebux cena 303 Kč
 
 

Společenské vědy pro techniky

( kolektiv, Jana Hrbková )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře se třemi vědami: ekonomií, právem a politologií. V ekonomii vysvětluje mikro a makroekonomii, hospodářskou politiku a mezinárodní ekonomii. V právu podává přehled římského práva, ústavy, zákoníku práce a nového občanského zákoníku. V politologii objasň...
ušetříte 15%
ebux cena 229 Kč
 
 

Matematika v ekonomii a ekonomice

( Luboš Bauer, Hana Lipovská, Miloslav Mikulík, Vít Mikulík )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Moderní učebnice inspirovaná prestižními publikacemi anglosaských univerzit pokrývá problematiku, jež je obsahem výuky matematiky na českých VŠ, klade důraz na případové studie z ekonomické praxe, na aplikace osvojených matematických dovedností při řešení úloh z mikroekonomie a makroekon...
ušetříte 14%
ebux cena 333 Kč
 
 

Ekonomie bez mýtů a iluzí

( Jan Urban )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Každodenní vyjádření politiků a médií k ekonomickým otázkám znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze? Srozumitelná a čtivá kniha je určena všem lidem, kteří se chtějí orientovat v ekonomicko-politických názorech a nespokojují se s jednoduchými a...
ušetříte 15%
ebux cena 229 Kč
 
 
Zobrazit po: 10 20 30 
1 2 3 poslední následující

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline