Beletrie > Světová

 
Otcův duch a jiné pohádky romských autorů

Otcův duch a jiné pohádky romských autorů

ebux cena 0 Kč
Dostupná pro:
 
Wooky
 
 
 

Více o e-knize Otcův duch a jiné pohádky romských autorů

Pohádky měly odpradávna v životě Romů nezaměnitelnou funkci. Krom té zábavní, jejímž cílem bylo, aby si posluchač především odpočinul od svých každodenních starostí, měly také význam sociálně korektivní. Pohádky a jiné útvary ústní lidové slovesnosti také odrážely život té které romské pospolitosti, někdy skrytě hodnotily počínání jednotlivých členů, jindy dodávaly životem zkoušeným Romům naději, že pokud se budou chovat podle určitých norem, štěstí se k nim obrátí.

Obzvláště v posledních desetiletích pozorujeme nejen u Romů příklon k jiným formám zábavy, jako například televize. Přestože k postupnému mizení pohádek ze života Romů bezesporu dochází, představují pro mnohé stálé živý žánr, k němuž se rádi vracejí. Mohou v něm hledat nostalgii po starých časech, kdy pohádky patřily ke koloritu života Romů, platnost životních mouder nebo  osobitý způsob vyprávění či sdílený zážitek s dalšími posluchači.

Patnáctka romských autorů a autorek několika generací původem z Čech a Slovenska, která dala vzniknout této sbírce, je toho dokladem. Na stránkách publikace se setkávají zavedení autoři, jako jsou například Andrej Giňa, Ilona Ferková, Gejza Demeter nebo Zlatica Rusová s těmi, kteří díky této knize zažívají teprve svůj debut. Střídají se v ní autoři pracující s tradičními motivy romských pohádek s těmi, jejichž tvorba odráží například aktuální společenské nálady týkající se vzájemného soužití. Jiní dávají unikátně nahlédnout do dřívějšího života Romů, další poodhalují svět nadpřirozena, který pro Romy představuje důležitou součást vnímání a pojímání světa. Čtenář se navíc ve sbírce setká jak s češtinou nebo slovenštinou, tak různými dialekty romštiny.

 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline