Jazyky > Angličtina

 
Velký anglicko-český/ česko anglický slovník

Velký anglicko-český/ česko anglický slovník

Autor: TZ-one
Nakladatelství: TZ-one Tomáš Zahradníček
Počet stran: 1308 stran
Jazyk: český
Formát: Nelze měnit formátování a velikost textu info
ebux cena 190 Kč
Dostupná pro:
 
Wooky
 
 
 

Více o e-knize Velký anglicko-český/ česko anglický slovník

Tento VELKÝ ANGLICKO-ČESKÝ/ ČESKO ANGLICKÝ SLOVNÍK je určen širokému okruhu uživatel, především však těm, kteří již anglický jazyk na jisté úrovni ovládají. Obsahuje cca 100.000 hesel a 300.000 jejich ekvivalentů. Slovní zásoba byla vybírána tak, aby respektovala frekvenci užití. Ve slovníku najdete kromě výrazů spisovného jazyka též výrazy hovorové, slangové, nevhodné či vulgární, se kterými se při běžné mluvě může uživatel setkat.  Heslář se neomezuje pouze na všeobecnou slovní zásobu, ale zároveň obsahuje i v menší míře terminologii odbornou z oblasti vědy (např. matematiky, chemie, medicíny), techniky (strojírenství, stavebnictví, architektury, elektrotechniky, výpočetní techniky atd.) a ekonomiky. Základní frazeologie je doplněna o fráze, konkrétní spojení, významové charakteristiky a příklady, jakožto i o expresivní výrazy, přísloví a v části česko-anglické též tematické okruhy k vybraným heslům.   Slovník provází důkladná gramatická charakteristika v části anglicko-české, a to uvedení slovního druhu, nepravidelného plurálu podstatných jmen a počitatelnost, nepravidelné stupňování přídavných jmen a časování sloves. Kapitola „Jak se slovníkem pracovat a co nejlépe jej využít“ podrobně informuje uživatele o tvoření slovesných časů. V příloze též uvádíme podrobný přehled časování vybraných nepravidelných sloves.   V anglicko-české části slovníku je u všech hlavních hesel důsledně uváděn přepis výslovnosti, a to nejen britské, ale rovněž americké.  
 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline