Psychologie a pedagogika > Pedagogika

 
Stratégie tvorby bezpečnej školy

Stratégie tvorby bezpečnej školy

Autor: Jana Hanuliaková
Nakladatelství: Martin Koláček - E-knihy jedou
Počet stran: 220 stran
Jazyk: slovenský
Formát: Lze měnit formátování a velikost textu info
ebux cena 199 Kč
Dostupná pro:
 
Wooky
Kindle
PocketBook
 
 
 

Více o eKnize Stratégie tvorby bezpečnej školy

Publikácia reflektuje na aktuálnu problematiku súčasnej pedagogickej praxe, ktorou je agresívne správania detí a mládeže. Primárne sa orientuje na výchovné aspekty prevencie prostredníctvom prosociálnej, osobnostnej a sociálnej výchovy,  na výchovu k hodnotám a tradíciám. Súčasťou textu sú konkrétne návrhy  ako eliminovať agresivitu u žiakov, kyberšikanovanie a praktické ukážky, metodické postupy realizácie programov pri prevencii sociálno-patologických javov.  

 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline