Populárně naučná literatura

 
Znovuzrozený čas

Znovuzrozený čas

Autor: Lee Smolin
Nakladatelství: Dokořán
Počet stran: 284 stran
Jazyk: český
Formát: Lze měnit formátování a velikost textu info
ebux cena 278 Kč
Dostupná pro:
 
Wooky
Kindle
PocketBook
ePub
 
 
 

Více o e-knize Znovuzrozený čas

Autor ve své kontroverzní knize zkoumáradikální možnost, kterou fyzikové obvykleneberou v úvahu, a sice skutečnost času.Zatímco v každodenním životě vnímáme čas jako skutečnýa podřizujeme mu zcela svoje jednání, pro potřebyfyzikálního zkoumání je takový náhled na časnevhodný. Fyzikové při zkoumání a formulovánízákonů, které utvářely a utvářejí podobu světa,vidí čas jako iluzi: v běžném vnímání se vše sices časem mění, ale fyzikální zákony se obvyklechápou jako v čase neměnné, univerzálně a vždyplatné.Smolin ovšem tvrdí, že vše může býtzcela jinak, že i fyzikální zákony se mohou v časeměnit; a zkoumá, jaké důsledky by to mělo provědu i pro svět jako takový.
 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline