Výtvarné techniky, umění

 
Dějiny opery. Posledních čtyřista  let.

Dějiny opery. Posledních čtyřista let.

Autor: Roger Parker, Carolyn Abbateová
Nakladatelství: Argo
Počet stran: 665 stran
Jazyk: český
Formát: Lze měnit formátování a velikost textu info
ebux cena 448 Kč
Dostupná pro:
 
Wooky
Kindle
PocketBook
ePub
 
 
 

Více o e-knize Dějiny opery. Posledních čtyřista let.

Dějiny opery zasvěceně rozebírají mnohá dílanejvětších skladatelů, od Monteverdiho a Händela přesMozarta a Verdiho až po Wagnera, Strausse, Pucciniho,Berga či Brittena. Autoři čtivě líčí i společenské,politické a literární pozadí opery, ekonomickésouvislosti a bezmála neustávající polemiky, kterévývoj opery po staletí doprovázejí. Ústředním tématemknihy je zkoumání napětí – mezi hudbou a slovy,mezi postavami a pěvci –, které operu oživuje a sytí.V polemické závěrečné kapitole autoři zkoumajíproblém, kterému opera čelí v posledním půlstoletí,kdy bezmála nevznikají nová operní díla, a pokud ano,obvykle nenaleznou trvalé místo na repertoáru.Přesto je poselství této knihy oslavné. Většina dnesživých a oblíbených operních děl sice vznikla v Evropěhluboké minulosti, opera jako umělecká forma je všaki nadále neobyčejně životaschopná a podnětná. I nadálelidi fyzicky, psychicky, emocionálně i intelektuálněproměňuje a vyjadřuje lidskou zkušenost způsobem,kterého žádná jiná forma umění nemůže dosáhnout.
 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline