Společenské vědy > Historie

 
Dějiny rané romantiky

Dějiny rané romantiky

Autor: Břetislav Horyna
Nakladatelství: Vyšehrad
Počet stran: 456 stran
Jazyk: český
Formát: Nelze měnit formátování a velikost textu info
ebux cena 246 Kč
Dostupná pro:
 
Wooky
 
 
 

Více o eKnize Dějiny rané romantiky

Původní práce věnovaná dějinám a myšlenkovým podnětům německé romantiky, především tzv. jenskému romantickému okruhu. Osu výkladu tvoří u nás ani v zahraničí neprozkoumaná problematika náboženských zdrojů, vývoje a celkové intence tohoto významného období evropských kulturních dějin. Autor vychází z textů raného Schellinga, Fichta, ale především z díla Fr. Schlegela, Hölderlina, Novalise a Schleiermachera, od nichž vzešly rozhodující podněty k utvoření romantické kultury. Výklad je doveden k romantickému (zejména Novalisovu) pojetí tzv. siderického člověka, básníka, který spoluurčuje, sjednocuje a vede společnost příkladem své osobnosti, vynikající lidskými charakteristikami jak v oblasti poznání, umění, filosofie, tak ve sféře morální a náboženské. K vlastní studii je připojena textová příloha, představující výbor z nejzávažnějších děl interpretovaných autorů. V převážné většině tu čtenář nalezne prvopřeklady těchto textů do češtiny.
 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline