Zdravotnictví

seřadit podle
 
rozšířený filtr základní filtr
cena:
vlastnost:
jazyk:
Zobrazit po: 10 20 30 50 
předchozí první 1  ...   7 8 9 10 11 12 poslední následující

Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče

( Lubomír Vondráček, Vladimíra Dvořáková )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Autor (právník a lékař) upozorňuje poutavým a čtivým způsobem na problémy, které se mohou stát každému lékaři, nebude-li dodržovat právní zásady svého povolání. Knihu využijí jak začínající lékaři (i studenti medicíny), tak zkušení odborníci ze všech oborů pracujících v lůžkových i ambulantní...
 
ebux cena 84 Kč
 
 

Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II

( Lubomír Vondráček, Jan Vondráček )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Další kniha z pera známého autora navazuje na úspěšnou publikaci Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. Dílo, které je určeno nejen sestrám v praxi, ale i studentům ošetřovatelství, přináší další zajímavé kauzy, ke kterým dochází při výkonu práce sestry. Některé kauzy mohou vy...
ušetříte 15%
ebux cena 76 Kč
 
 

Právní předpisy

( Lubomír Vondráček )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Veškerá lidská činnost, tedy i poskytování ošetřovatelské péče, může být provázena problémy, kterým lze při znalosti právních předpisů předejít, nebo alespoň zmenšit jejich dopad jak na poskytovatele, tak na konzumenty zdravotní péče. Kniha osvědčeného autora předkládá vybrané právní předpi...
ušetříte 15%
ebux cena 101 Kč
 
 

Problematické situace v péči o seniory

( Martina Venglářová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace je určena všem zdravotnickým a sociálním pracovníkům, kteří pečují o seniory v nemocnicích a dalších zařízeních ústavní péče i v domácí péči. Zaměřuje se na prevenci problematických situací v péči o seniory, nabízí možnosti prevence, zvládání náročných situací a vyhodnocení inci...
ušetříte 15%
ebux cena 135 Kč
 
 

První pomoc pro každého

( Jiří Stelzer, Lenka Chytilová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Počet smrtelných úrazů v České republice lze považovat za alarmující. Účinná pomoc může v mnoha případech znamenat zásadní rozdíl mezi životem a smrtí. Proto by měla být schopnost zhodnocení stavu postiženého a způsobilost poskytnut první pomoc součástí základních znalostí a dovednos...
ušetříte 15%
ebux cena 135 Kč
 
 

Ptačí chřipka

( Běla Tůmová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha zasvěceným způsobem shrnuje dosavadní poznatky, epidemiologické situace předcházející (v řadě zemí a oblastí), situaci současnou i možné problémy, které se musí objevit vzhledem k prokázané postupující rekombinaci virů. Publikace má tak význam pro zabezpečení Národního pandemického plán...
 
ebux cena 212 Kč
 
 

Radiochirurgie gama nožem

( Roman Liščák a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha je určena neurologům, neurochirurgům, onkologům a radioterapeutům, ale také všeobecným lékařům jako příspěvek k postgraduálním textům v neurochirurgii. Komplexně pojatá a bohatě obrazově dokumentovaná publikace zveřejňuje skvělé výsledky pracoviště, které jsou plně srovnatelné se svět...
 
ebux cena 332 Kč
 
 

Rekonstrukce prsu po mastektomii

( Luboš Dražan, Jan Měšťák )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Autoři popisují nejčastěji používané chirurgické metody rekonstrukce prsu za použití jak implantátů, tak vlastní živé tkáně. Vycházejí především z vlastních zkušeností a podmínek zdravotní péče v České republice.Kromě detailních popisů rekonstrukčních operací se čtenář dočte také o všeo...
ušetříte 15%
ebux cena 365 Kč
 
 

Revmatologický výkladový slovník

( Jozef Rovenský a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace obsahuje přehled termínů a definic v klinické revmatologii. Jedná se o abecední uspořádání vybraných nozologických jednotek ze skupiny nemocí pohybového aparátu, důležitých laboratorních údajů se zvláštním zřetelem na imunologické parametry, které jsou důležité při nozografickém...
 
ebux cena 417 Kč
 
 

Rizikové a patologické těhotenství

( Zdeněk Hájek a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Vynikající publikace renomovaného kolektivu autorů vyplňuje mnohaletou mezeru v této oblasti. Perinatologie je interdisciplinární obor, ve kterém se spojuje zejména lékařská genetika, dětská chirurgie a urologie, interna, diabetologie a další. Jedná se o oblast, která je v popředí zájmu gyne...
ušetříte 15%
ebux cena 849 Kč
 
 

SARS

( Prymula Roman, Miroslav Špliňo )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace představuje v naší literatuře první ucelené a velmi kvalitní literární zpracování průběhu pandemie 21. století a zároveň podává důležité informace o nutnosti pečlivé surveillance v období post-epidemickém nejen ve světě, ale i v ČR. Se zájmem si ji jistě přečtou nejen epidemiologové,...
 
ebux cena 137 Kč
 
 

Sestra a její dokumentace

( Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace přináší jako jediná na trhu aktuální informace o problematice záznamů do ošetřovatelské dokumentace sestrou nebo jinými zdravotnickými pracovníky. Jasnou, srozumitelnou a čtivou formou objasňuje, jak je vedení dokumentace pro práci sestry důležité. Správnost záznamů v dokumentaci ...
 
ebux cena 127 Kč
 
 

Sociologie medicíny a zdravotnictví

( Sylva Bártlová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha poskytuje základy sociologického chápání zdravotnických problémů. Autorka se zabývá sociálními důsledky nemoci, chronických i duševních stavů, problematikou umírání a smrti. Nemalou pozornost věnuje také sociologickým aspektům pacienta, podává přehled zdraví poškozujícího chování v obd...
ušetříte 15%
ebux cena 186 Kč
 
 

Somatizace a funkční poruchy

( Karel Chromý, Radkin Honzák a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace překlenuje současnou mezeru v našich znalostech o potřebném léčebném postupu tam, kde se uváděné zdravotní poruchy považují za orgánově nevysvětlené tělesné potíže. Kniha současně nabízí řešení v situacích, kdy zážitek somatogenně podmíněných tělesných změn a pocitů může u disp...
ušetříte 15%
ebux cena 254 Kč
 
 

Soudně lékařská a medicínsko-právní problematika v praxi

( Jiří Štefan, Mach Jan )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha poskytuje základní poznatky ve zdravotnicky velmi důležitém oboru a spolu s ním úzce spjaté legislativní a medicínsko-právní problematice. Jejich znalost je v moderním a právním státě zcela nezbytná nejen při vlastním výkonu zdravotní péče, ale také při činnosti požadované státními a jiný...
ušetříte 15%
ebux cena 310 Kč
 
 

Srdeční arytmie v kazuistikách

( Lukl Jan )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
První publikace tohoto druhu na českém trhu. Vychází z rozboru jednotlivých případů nemocných se srdečními arytmiemi, na kterých by se měl čtenář poučit, jaké jsou nejvhodnější, ale také nejméně vhodné postupy a kroky v rozhodovacím algoritmu. Autor tří monografií o srdečních arytmiích čerpá z...
ušetříte 15%
ebux cena 144 Kč
 
 

Tepenné variety a anomálie u člověka

( René Vobořil )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Tato v naší literatuře ojedinělá publikace předkládá přehlednou a ucelenou formou problematiku variet a anomálií tepenného systému člověka. Souborné dílo zabývající se touto tématikou v současném písemnictví dosud chybí a dostupná literatura nás s problematikou tepenných variet a anomálií...
 
ebux cena 169 Kč
 
 

Traumatologie orofaciální oblasti

( Jiří Mazánek )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Zcela přepracované, doplněné a aktualizované vydání této velmi úspěšné publikace, která je určena zejména jako učební text pro studující medicíny. Kromě studentů magisterských i bakalářských programů medicíny v ní najdou poučení a cenné informace také odborníci, kteří ve své praxi př...
ušetříte 15%
ebux cena 269 Kč
 
 

Ultrazvukové vyšetření žil dolních končetin

( Musil Dalibor a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Dosud u nás nebyla publikována kniha podrobně rozebírající a shrnující tuto problematiku. Bohatě obrazově dokumentovanou publikaci tvoří 42 perokreseb, 109 obrázků, dále schémata, a tabulky. Teoretické základy ultrazvukového vyšetřování ve flebologii, včetně fyzikálních principů ult...
ušetříte 15%
ebux cena 332 Kč
 
 

Úvod do komunitního ošetřovatelství

( Darja Jarošová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Odborná publikace, která je ojedinělá na českém trhu, je určena studujícím ošetřovatelství a porodní asistence, sestrám v komunitní praxi a také dalším poskytovatelům komunitní péče. Předkládá čtenářům základní východiska a principy komunitní péče, zabývá se komunitě orientovaným ošetřovatelský...
 
ebux cena 127 Kč
 
 

Vyhněte se rakovině

( Jan Žaloudík )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Problém rakoviny je ve veřejnosti stále zahalen celou řadou mýtů, chybných interpretací, tápáním i nekritickým spoléháním jen na nové protinádorové léky. Nejúčinnějším přístupem v boji s rakovinou je ovšem prevence, jejíž principy a možnosti by měl pochopit i využívat ve vlastním zájmu kaž...
 
ebux cena 204 Kč
 
 

Výkladový slovník epidemiologické terminologie

( Jan Šejda, Zdeněk Šmerhovský, Dana Göpfertová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace definuje a vysvětluje formou hesel pojmy užívané při studiu výskytu, distribuce a příčin hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví. Hlavním cílem publikace je snaha o sjednocení epidemiologické terminologie, vedoucí k užívání standardních a srovnatelných termínů v...
ušetříte 15%
ebux cena 135 Kč
 
 

Zevní dermatologická terapie a kosmetika

( Jiří Záhejský )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Známý brněnský odborník - dermatolog, předkládá koncepčně zcela ojedinělou publikaci, pojednávající o zevní terapii v dermatologii a kosmetice. Vychází ze současných poznatků o vývoji kůže jako orgánu respektujícího regionální specificity kůže v různých tělesných oblastech. Těm dále o...
ušetříte 15%
ebux cena 229 Kč
 
 

Žilní onemocnění v klinické praxi

( Jiří Herman, Musil Dalibor a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Ojedinělá publikace podrobně a systematicky pojednává o onemocnění žil v různých částech lidského těla. Zevrubný teoretický pohled na etiopatogenezi, kliniku, diagnostiku a léčbu je v každé kapitole doplněn a dokreslen bohatou, názornou obrazovou dokumentací a četnými kazuistikami. Je popsáno...
ušetříte 15%
ebux cena 492 Kč
 
 

Anglicko-český stomatologický slovník

( Josef Sedláček )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Moderní publikace potřebná jak pro komunikaci mezi stomatologickým personálem a anglicky mluvícím nemocným, tak pro odbornou komunikaci v zahraničí a zejména pro překlady anglické odborné literatury (metody, techniky, nástroje, materiály…). Na našem knižním trhu v současnosti zcela ch...
 
ebux cena 382 Kč
 
 

Balneologie

( Dobroslava Jandová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace přináší ucelenou formou základní znalosti o léčebném využití přírodních léčivých zdrojů. Stručné poznatky z biofyziky, fyziologie a neurofyziologie jsou uvedeny v rozsahu nutném pro pochopení mechanizmů účinků přírodních léčivých zdrojů, tj. přírodních minerálních vod, zříd...
ušetříte 15%
ebux cena 722 Kč
 
 

Bipolární afektivní porucha

( Klára Látalová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled o jednom z nejnevyzpytatelnějších psychickýc...
ušetříte 15%
ebux cena 356 Kč
 
 

Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění

( Milan Krajíček, Peregrin Jan H., Miloslav Roček, Pavel Šebesta a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace s touto tematikou se objevuje na našem knižním trhu po více než 16 letech. Autoři - naši přední odborníci - pojali a zpracovali téma zcela komplexně. Ve své knize postihli rozvoj oboru v posledních letech, jak v porozumění celé problematice, tak v diagnostice a léčbě. Krásná ba...
 
ebux cena 1 012 Kč
 
 

Chirurgická propedeutika

( Zeman Miroslav, Zdeněk Krška a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v předchozích vydáních stala skutečným pojmem a bestsellerem. Svým obsahem přináší to, co bývá v učebnicích shrnuto pod pojmem OBECNÁ CHIRURGIE (symptomatologie chirurgickýc...
ušetříte 15%
ebux cena 501 Kč
 
 

Člověk, jeho smysly a svět

( Orel Miroslav, Věra Facová a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace se věnuje široké oblasti smyslového vnímání člověka. Klade si za cíl zpřístupnit lékařské a psychologické poznatky o lidských smyslech, a to jak známých (zrak či sluch), tak na první pohled skrytých (např. čidla rovnováhy či senzory hlubokého čití). Autoři se zabývají otázkami ...
ušetříte 15%
ebux cena 365 Kč
 
 

Co byste měli vědět o rakovině prsu

( Jitka Abrahámová a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Monografie je určena k poučení široké veřejnosti. Přístupnou formou informuje veřejnost (zdravé i nemocné) o nejrůznějších aspektech vzniku rakoviny prsu, o nejnovějších trendech v diagnostice i v léčbě této choroby. Jsou v ní vysvětleny možné vedlejší účinky léčby časné a pozdní a možnos...
ušetříte 15%
ebux cena 169 Kč
 
 

Děložní myomy

( Michal Mára, Zdeněk Holub a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha našich předních odborníků přináší čtenáři monograficky zpracované aktuální informace o problematice děložního myomu a zejména kompletní přehled diagnostických a léčebných výkonů, které již byly s úspěchem aplikovány v klinické praxi. Bohatě obrazově dokumentovaná monografie je určena...
 
ebux cena 421 Kč
 
 

Demence

( Vladimír Pidrman )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Praktická kniha předního českého autora, doc. MUDr. Vladimíra Pidrmana, Ph.D., přináší diagnostiku a diferenciální diagnostiku demence. Zabývá se neurobiochemií, patologií a neuropatologií demence a uvádí terapeutické postupy léčby kognitivní poruch, poruch chování a změn aktivit denního živ...
ušetříte 15%
ebux cena 254 Kč
 
 

Dětská mozková obrna

( Kraus Josef a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Tato moderní podrobná monografie s aktuálními poznatky z oblasti komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou vyplňuje dlouholetou mezeru na českém trhu odborné literatury. Publikace svým zaměřením uspokojí nejen lékaře první linie – obvodní pediatry, neurology – dětské i dospělé, ortoped...
ušetříte 15%
ebux cena 416 Kč
 
 

Diabetes mellitus - Komplikace a přidružená onemocnění

( Rybka Jaroslav )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha je určena diabetologům, internistům, praktickým lékařům,nemocniční i ambulantní péče a diabetologickým sestrám. Přináší informace jak zvládnout akutní komplikující interkurentní onemocnění u diabetika 1. typu na různých režimech, jak předcházet, resp. zvládnout dekompenzovaný diab...
 
ebux cena 421 Kč
 
 

Farmakokinetika

( Miroslav Dostálek a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Po více než 20 letech vychází nová ucelená monografie, zabývající se problematikou farmakokinetiky. Autoři zachytili poslední poznatky v oboru a podařilo se jim je spojit do jednotného celku, který zahrnuje více možných pohledů na danou problematiku.Struktura knihy je poněkud odlišná od obvyklé...
 
ebux cena 208 Kč
 
 

Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka

( Trojan Stanislav, Druga Rastislav, Pfeiffer Jan, Jiří Votava )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Opakované vydání této knihy potvrzuje skutečnost, že monografie úspěšně řeší velmi nesnadný úkol - stručně shrnout poznatky o centrálních mechanizmech řízení hybnosti a informovat o možnostech odstranění, popřípadě zmírnění poruch motoriky metodami léčebné rehabilitace. Spolupráce teoretik...
 
ebux cena 225 Kč
 
 

Gastroenterologie a hepatologie

( Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Tato instruktivní a praktická učebnice je sepsána odborníky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Kniha vychází z bohatých pedagogických zkušeností autorů a potřeb cílové skupiny čtenářů – mediků a mladých lékařů. Žádané informace v ní ale najdo...
 
ebux cena 339 Kč
 
 

Gastroenterologie a hepatologie pro zdravotní sestry

( Karel Lukáš a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Tato ojedinělá učebnice je určena nejen sestrám specialistkám v oboru gastroenterologie a hepatologie, ale všem sestrám, které pečují o pacienty s poruchami a onemocněním zažívacího ústrojí. Zdravotní sestry i studenti získají poznatky o nejčastějších funkčních poruchách a nemocech zažív...
ušetříte 15%
ebux cena 254 Kč
 
 

Hematologie - Přehled maligních hematologických nemocí

( Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Velký pokrok v diagnostice a léčbě vedl autory úspěšné publikace nakladatelství Grada Publishing (Hematologie II - Přehled maligních hematologických nemocí) ke kompletnímu přepracování této knihy. Kromě nových léků se výrazně změnily i standardní léčebné postupy. Publikace z důvodů systemati...
ušetříte 15%
ebux cena 722 Kč
 
 

Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně

( Petra Kačírková, Vít Campr )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Zcela unikátní původní publikace domácích autorů, kterou netrpělivě očekávají naše hematologická pracoviště. Atlas, který je mimořádně kladně hodnocen recenzenty, přináší snadný a přehledný přístup k základním informacím o morfologické diagnostice hematologických malignit. Publika...
ušetříte 15%
ebux cena 842 Kč
 
 

Histopatologický atlas

( Svetlana Brychtová, Alice Hlobilková )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Histopatologický atlas je sestaven jako soubor barevných mikrofotografií obsahující základní histopatologické diagnózy a je určen jako učební pomůcka zejména pregraduálním studentům lékařských oborů. Fotografie jsou doplněny stručným, ale výstižným komentářem, charakterizujícím dané onemo...
ušetříte 15%
ebux cena 319 Kč
 
 

Imunitní systém

( Miroslav Ferenčík, Jozef Rovenský, Shoenfeld Yehuda, Vladimír Maťha )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Překlad skvěle napsané knihy slovenského autorského kolektivu (předmluvu napsala prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.). Publikace je přínosem pro odborníky i laiky – je určena zejména studentům středoškolského i vysokoškolského studia, laborantům, medikům, farmaceutům, biochemikům, biologům a s...
ušetříte 15%
ebux cena 339 Kč
 
 

Kardiologické minimum pro praktické dětské lékaře

( Štěpán Rucki, Pavel Vít )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace přehledným a srozumitelným způsobem pojednává o základních kardiologických problémech, se kterými se setkává dětský lékař ve své každodenní praxi. V prvních kapitolách knihy jsou postupně probrány nejčastější klinické problémy jako srdeční šelest, poruchy rytmu, synkopa a bolesti...
ušetříte 15%
ebux cena 169 Kč
 
 

Kneippova léčebná metoda

( Wurm-Fenkl Ines, Fischer Doris )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Cíl Sebastiana Kneippa byl jasný - dosažení tělesné a duševní rovnováhy člověka. Šlo tedy nejen o léčbu nemocí, ale také o jejich prevenci. Osvědčená metoda je založena na několika základních pilířích - vodoléčba, pohyb, správná výživa, léčivé rostliny a vnitřní rovnováha. Tajemství jeho ...
ušetříte 15%
ebux cena 127 Kč
 
 

Komunikace se seniory

( Andrea Pokorná )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společ...
ušetříte 15%
ebux cena 186 Kč
 
 

Konopí a konopné drogy

( Michal Miovský a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Tato kniha je v českém a slovenském prostředí zcela unikátní. Autoři na základě mezioborového přístupu předkládají rozsáhlý materiál o celospolečensky náročném a často kontroverzním tématu konopných drog. Kniha je důsledně založena na poznatcích z výzkumu a klinické praxe.
ušetříte 15%
ebux cena 543 Kč
 
 

Léčivá moc kamenů

( Miroslav Procházka )
Nakladatelství: Alferia
Jazyk: český
Dostupná pro:
Knihu napsal lékař a milovník minerálů MUDr. Miroslav Procházka. Zájem o tradiční medicínské systémy a etnomedicínu jej vedl k tomu, že se podrobně zabývá fenoménem drahých kamenů v lékařských vědách. Barevná publikace je bohatě fotograficky dokumentována. Autorem snímků kamenů je Mgr. Lubomír Thin.
ušetříte 15%
ebux cena 365 Kč
 
 

Lékař a právo

( Mach Jan )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha "Lékař a právoo" není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník. Obsahuje informace o právních aspektech lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se lékaři a zdravotníci setk...
ušetříte 15%
ebux cena 319 Kč
 
 

Maligní ložiskové procesy jater

( Vlastimil Válek, Zdeněk Kala, Kiss Igor a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Obsáhle pojatá chirurgická část monografie rozkrývá problematiku kurativních postupů - jaterních resekcí a transplantace jater. Na chirurgickou léčbu navazuje léčba onkologická, která ji doplňuje. V publikaci navazují na část věnovanou chirurgickým postupům kapitoly věnované radiologicko-i...
 
ebux cena 417 Kč
 
 
Zobrazit po: 10 20 30 50 
předchozí první 1  ...   7 8 9 10 11 12 poslední následující

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline