Společenské vědy > Politologie

seřadit podle
 
rozšířený filtr základní filtr
cena:
vlastnost:
jazyk:
Zobrazit po: 10 20 30 50 
předchozí první 1 2 3 4 5 6 poslední následující

Karel Kramář: 150 let od narození

( Lukáš Petřík, Stanislav Balík, Martina Lustigová, Jan Kopal, Robert Kvaček, Ilona Bažantová, Ladislav Mrklas, Jana Čechurová, Jindřich Dejmek, Petr Zídek )
Nakladatelství: Institut Václava Klause
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace obsahuje texty ze semináře Centra pro ekonomiku a politiku z 16. listopadu 2010 a několik dalších doplňkových textů. Je zde také přetištěn Kramářův projev v Národním shromáždění ze dne 14. listopadu 1918, projev poslance Karla Kramáře...
ušetříte 50%
ebux cena 50 Kč
 
 

Vatikán

( Jürgen Erbacher )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Říká se, že je zahalený tajemstvím - nejmenší stát na světě s obrovským vlivem. Zájem široké veřejnosti se ještě zvýšil poté, co byl na Svatý stolec zvolen německý papež. Jaké jsou majetkové poměry Vatikánu? Je švýcarská garda jen folklorní skupina? Jak dalece sahá vliv Opus Dei? A jaká tajem...
 
ebux cena 75 Kč
 
 

Tvorba rozhodování a analýza v politice

( Vladimír Prorok )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Poznejte spolu s námi metody politické analýzy, politický proces a faktory, jež rozhodování v politice ovlivňují. Knihu ocení nejen studenti politologie, žurnalistiky, mezinárodních vztahů a dalších společenskovědních oborů, ale i odborníci z řad daných profesí a široká veřejnost.
 
ebux cena 149 Kč
 
 

Proměny politické mapy po roce 1945

( Martin Riegl )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Přinášíme vám přehled o vývoji mezinárodně neuznaných a zhroucených států po roce 1945, jehož součástí je ve světě doposud nezpracovaný souhrn států s omezenou suverenitou. Kniha osvětluje faktory omezující suverenitu každého státu a období jejich existence a odhaluje podstatu států chtě...
 
ebux cena 149 Kč
 
 

Politika a média v konzumní společnosti

( Vlastimil Růžička )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace si klade za cíl mapovat, analyzovat a popsat dosud známé procesy provázanosti mediální komunikace s veřejnou politikou. Měla by být souhrnem toho, co v současné době sociální vědy řeší a jaké konceptuální rámce k tomu uplatňují. Veřejná politika a média se v tomto případě pojí s norma...
 
ebux cena 149 Kč
 
 

Lobbing v moderních demokraciích

( Karel B. Müller, Šárka Laboutková, Petr Vymětal )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Ačkoli je lobbing veřejností nazírán jako něco podezřelého, jedná se o běžnou součást fungování liberálních demokracií, která přináší celé společnosti jak řadu výhod, tak i potenciálních problémů. Velmi úzce je spojen s problematikou reprezentace zájmů, se zájmovými skupinami a fungováním ...
 
ebux cena 149 Kč
 
 

Krajní pravice a krajní levice v ČR

( Martin Bastl, Miroslav Mareš, Josef Smolík, Petra Vejvodová )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Krajní pravice i krajní levice jsou politické směry, kterým je věnována značná mediální i odborná pozornost. Kniha Krajní levice a krajní pravice v ČR si klade za cíl přehledně popsat a v základních rysech analyzovat vývoj a hlavní atributy působní krajní levice a krajní pravice v České r...
 
ebux cena 149 Kč
 
 

Politika volebních reforem v ČR po roce 1989

( Jakub Charvát )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Volby a volební systémy představují jednu ze základních a nejpodstatnějších institucí moderních demokratických politických systémů a jsou jedním ze základních pilířů moderních demokracií jako takových. Studium volebních systémů a jejich mechanismů je proto předmětem poměrně velkého m...
 
ebux cena 314 Kč
 
 

Slovník politického managementu a volebního marketingu

( Jan Kubáček )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Přinášíme téměř sto odborných hesel z oblasti politického managementu, politického a volebního marketingu a politické komunikace. Většina termínů nebyla dosud u nás v takovéto šíři systematicky definována a analyzována. Autor sleduje nejmodernější trendy politického managementu a politické ko...
ušetříte 13%
ebux cena 164 Kč
 
 

Politická komunikace

( Jan Křeček )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Monografie představuje úvod do oboru politická komunikace. Srozumitelně představuje základní teorie a koncepty, vypočítává nejtypičtější projevy politického komunikování. Věříme, že se stane průvodcem studentům, teoretickým úvodem pro akademické pracovníky a praktickou příručkou pro profesionály.
 
ebux cena 323 Kč
 
 

Privatizace bezpečnosti

( Oldřich Bureš a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Ačkoliv je fenomén privatizace bezpečnosti v západních zemích předmětem vášnivých debat již minimálně dvě desetiletí, v České republice se dostal do centra pozornosti až díky kauzám největší české soukromé bezpečnostní společnosti ABL (dnes M2.C). Autoři proto analyzují a vzájemně konfrontuj...
ušetříte 15%
ebux cena 339 Kč
 
 

Česká demokracie po roce 1989

( Jan Bureš, Jakub Charvát, Petr Just, Martin Štefek )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Renomovaní čeští autoři zpracovávají odborné politologické analýzy prvního dvacetiletí politického vývoje v České republice. Čtenářům předkládají především syntézu mnoha dílčích studií a prací zabývajících se politickými a ústavněprávními aspekty transformace české společnosti po roce ...
 
ebux cena 594 Kč
 
 

Nacionální socialismus

( Volker Koop )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Přestože doba národního socialismu patří k jedné z nejlépe prozkoumaných epoch německých dějin, ještě stále kolují zvěsti a polopravdy. Odstranil Hitler nezaměstnanost? Ctili nacisté rodinné hodnoty? Byli nacionální socialisté doopravdy ve světě izolovaní? A jak to bylo ve třetí říši s něme...
ušetříte 13%
ebux cena 155 Kč
 
 

Bible

( Gerlinde Baumann )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Jak je to vlastně s Biblí: Kdo napsal tento první světový bestseller? Jaký význam má Starý zákon - pro křesťany a pro židy? O čem pojednává Nový zákon? Právě tady najdete jasný přehled a přesné informace o nejnovějších výsledcích bádání. Všechno, co jste chtěli vědět o Bibli - zde jsou odpovědi.
 
ebux cena 135 Kč
 
 

Jezuité

( Stefan Kiechle )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Byli jezuité papežskou armádou, nebo zmírňovali katolickou víru? Oponovali osvícenským snahám, nebo představovali socialisty, rané předchůdce Karla Marxe? V knize se dozvíte to nejdůležitější o historických kořenech jezuitů, jejich duchovních principech a jejich postavení v současnost...
 
ebux cena 155 Kč
 
 

Judaismus

( Micha Brumlik )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné patriarchální struktury? Málokteré náboženství bývá konfrontováno s tolika předsudky a stereotypy jako právě ...
ušetříte 13%
ebux cena 155 Kč
 
 

Tibet

( Uli Franz )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Patří Tibet Tibeťanům, nebo je už dávno multikulturní zemí? Jakou roli dnes hraje dalajláma? Co přinese Tibetu budoucnost? Nepokoje ve Lhase a celosvětové protesty proti čínské politice v Tibetu ukazují, že Tibet je pro mnohé fascinující a tajemnou zemí. "Střecha světaa" dříve a dnes - Uli Fra...
ušetříte 15%
ebux cena 135 Kč
 
 

Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva

( Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková a kolektiv )
Nakladatelství: Grada
Jazyk: český
Dostupná pro:
Kniha Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva, připravená autorským kolektivem z katedry západoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, analyzuje z perspektivy nového institucionalismu změny Evropské unie po přijetí Lisabonské smlouvy. Autoři si kladou za cíl ...
 
ebux cena 314 Kč
 
 

Atlas prezidentských voleb USA 1896–2012

( Karel Kupka, Petr Karas )
Nakladatelství: Nakladatelství P3K
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace formou map, grafů, tabulek a textu seznamuje čtenáře s průběhem voleb v USA za posledních více než sto let. Ve své úvodní části vysvětluje postavení amerického prezidenta a principy prezidentských voleb, včetně jejich historického vývoje, závěrečná část je věnována shrnujícímu pohledu...
ušetříte 40%
ebux cena 89 Kč
 
 

Konflikt světů a svět konfliktů

( David Festa, Jiří Tomeš )
Nakladatelství: Nakladatelství P3K
Jazyk: český
Dostupná pro:
Publikace se zabývá problémy a konflikty současného světa v širším záběru a kontextu témat. Texty se věnují globalizaci a sociální antropologii, rozvojovým problémům světa a ozbrojeným konfliktům. Hlavním cílem této publikace je připojit se k diskusi na téma konfliktů v současném světě.
ušetříte 60%
ebux cena 79 Kč
 
 
Zobrazit po: 10 20 30 50 
předchozí první 1 2 3 4 5 6 poslední následující

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline