Česká literatura

 
 

Více o audioknize Královská Praha

Překrásným symbolem, který nejlépe zobrazuje moc českých králů, je panorama Hradčan se svou dominantou Pražského hradu. Nejmohutnější věže Svatovítské katedrály, ukrývající pod sebou pozůstatky českých králů a korunovační klenoty, nám připomenou celou řadu nejvýznamnějších historických událostí. Naše pověsti vyprávějí o době Karla IV. a jeho syna Václava IV.
Karel IV. byl zřejmě prvním českým králem, který uměl číst a psát. Předběhl dobu - síle zbroje nadsadil sílu ducha. A úspěšně! Vytvořil ze slabého českého trůnu skutečný střed Evropy. Přilnul k české zemi a především k Praze, za což sklízel kritiku zejména říšských stavů. Počal z Prahy systematicky budovat politické a kulturní centrum západního křesťanstva. Budování Prahy se Karlovi stalo vášní.
Syn Otce vlasti - Václav IV. byl štvancem politiky a dobových vášní. Ani po smrti mu pověsti nedaly oddechu. Byly psány pod vlivem silné nenávisti a podávají obraz tyrana. Ve velmi nepřehledné době si král totiž znepřátelil všechny strany: vysokou šlechtu, církev i přívržence husitského hnutí. Sám dával přednost úvahám o možnostech přirozeného života člověka. Dal vzniknout rytířskému řádu lázně - symbolu fyzické i duševní očisty. 

 

Help, FAQ
Help, FAQ
Hotline